Loading...

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Kto będzie przetwarzał dane osobowe i jak się z nim skontaktować?

 

 1. Administratorem danych osobowychw rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Krakowskie Centrum Biurowe Pilotów 2 Sp. z o.o. i Wspólnicy Spółka Komandytowa
 2. Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy kierować telefonicznie (tel. 12 293 93 00) lub pocztą elektroniczną na adres rodo@pilotow2.eu

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane:
 2. a) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – na podstawie art. 6 ust.1 lit b RODO,
 3. b) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, takich jak obsługa korespondencji i udzielanie odpowiedzi, obsługa postępowań cywilnych i egzekucyjnych, administracyjnych, karnych, obsługa procesów wewnętrznych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO,
 4. c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym, ale jest niezbędne do udzielenia odpowiedzi lub realizacji umowy.

 

Komu dane osobowe będą przekazywane?

 

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: podmiotom świadczącym administratorowi usługi niezbędne do realizacji wyżej wskazanych celów, w tympartnerom IT, podmiotom realizującym wsparcie techniczne lub organizacyjne, innym podwykonawcom w zakresie obsługi klienta, podmiotom uprawionym na podstawie przepisów prawa.
 2. Dane osobowe nie są przekazywane do państw/organizacji międzynarodowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Jak długo dane osobowe będą przetwarzane?

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane do zakończenia obsługi korespondencji lub realizacji umowy, a następnie przez okres przedawnienia roszczeń oraz do momentu zakończenia ewentualnych postępowań cywilnych, egzekucyjnych, administracyjnych i karnych wymagających przetwarzania danych.

 

Jakie prawa przysługują w odniesieniu do danych osobowych?

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo sprostowania danych, dostępu do danych, do usunięcia danych, do ograniczenia przetwarzania danych, do przenoszenia danych dostarczonych administratorowi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub podmiotu trzeciego, w tym profilowania, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, oraz do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
 • W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które nastąpiło przed wycofaniem zgody.
 • Powyższe żądania i oświadczenia należy składać w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.

 

Gdzie można złożyć skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych?

 

 • Skargę dotyczącą przetwarzania danych osobowych można złożyć do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.